Kunder & Samarbejdspartnere

KMD leverer en lang række digitale løsninger til den offentlige sektor. De stod i en situation, hvor et vigtigt tilbud skulle skrives færdigt efter en forhandlingsrunde, og samtidigt var de udfordret på tid og ressourcer. Vi hjalp med skærpe deres kompetencer i udarbejdelsen af det skriftlige materiale. Det gav projektet en genstart af ny energi og vi introducerede konkrete skriveråd, som teamet let kunne omsætte til bedre tekster.

SimaTech leverer egenudviklede IT-produkter og -løsninger inden for opgave- og ressourcestyring, flådestyring samt mobile informations- og navigationssystemer. SimaTech havde brug for hjælp til at skrive et tilbud til Region Syddanmark. Efter SimaTech havde vundet udbuddet hjalp vi i rollen som projektleder med at levere systemet.

DXC
Udklip1-300x70

Vi har hjulpet DXC med at review’e og udarbejde tilbud på ydelsessystemer til det offentlige. Desuden havde DXC brug for en række oplæg om udbudsgiver og disciplinen “at skrive tilbud”, som vi stod for at afholde. På de konkrete opgaver var Tine en del af tilbudsteamet. Hun var med til at løfte niveauet for det skriftlige materiale, samt sikre at tilbuddet blev færdiggjort og afleveret.

Netcompany har de seneste år budt på mange opgaver indenfor det offentlige, og de har også vundet en stor del af udbuddene. Vi har hjulpet Netcompany med review af deres tilbudstekster til nogle af disse udbud. Kombinationen af Netcompany’s store faglige viden om egne systemer, og vores viden om, hvordan kunden læser tilbuddene, har været med til generelt at løfte kvaliteten.

Accenture
Udklip-300x102

Accenture byder på en lang række opgaver indenfor blandt andet sundheds-IT, told-, moms- og skatteområdet. Vi hjalp dem med flere forskellige dele af tilbuddene, herunder prekvalifikation, referencer for medarbejdere, samarbejdsbilag og udarbejdelse af løsningsbeskrivelsen. Vi har både budt ind med review og udarbejdelse af selve materialet. Desuden har vi afholdt inspirationsoplæg for deres medarbejder.

PenSam har en stringent udarbejdet procesmodel, der sikrer kvalificeret kommunikation mellem forretning og IT. Som en del af procesteamet og i rollerne Forretningsarkitekt og Projektleder har Tine Cederstrand hjulpet PenSam i flere projekter. Tines rolle var at støtte forretningen i processen med at stille krav, at modellere forretningsprocesser samt at lede mindre projekter godt i mål. 

Samarbejdspartnere

Vi samarbejder med forskellige andre selvstændige konsulenter indenfor kommunikation og udbud. Samarbejdet betyder, at vi i spidsbelastningsperioder kan tilbyde hurtigt og effektivt at øge indsatsen.