Kunder & Samarbejdspartnere

Over en periode på 8 måneder har vi hjulpet Knowledge Cube med at styrke deres kompetencer inden for tilbudsskrivning. Hele salgsområdet i forhold til skriftlige tilbud fik et løft ved at uddanne medarbejderne, opbygge et bibliotek med standardtekster og -skabeloner og generelt forbedre tilbudsprocessen, så de fremover er mere på forkant. Undervejs i processen hjalp vi også med konkrete tilbud og var aktivt med i både udarbejdelse og review af materialet.

DR havde et behov for et nyt system til understøttelse af HR og Løn. Fokus i projektet var særligt at kortlægge processerne for områderne HR og løn, hvilket skete gennem en række workshops, hvor DR’s behov blev klarlagt med henblik på at sikre valget af det endelige system. Efterfølgende udarbejdede jeg i samarbejde med DR kravmaterialet, som dannede grundlag for det endelige udbud. For DR indkøbsafdeling holdt jeg desuden et oplæg om arbejdet med udbud, hvori jeg delte mine erfaringer fra tilbudsgiversiden.

Fujitsu’s tilbudsafdeling havde behov for et generelt løft i kvaliteten af tilbudsarbejdet. Gennem en forløb på fire dage henover to måneder arbejdede vi målrettet med træning, skriveværktøjer og processen for tilbudsskrivning, hvor alle fik konkret feedback på deres tekster. Undervejs i processen og efterfølgende har jeg hjulpet med review af en række bilag i konkreter udbud.

Asseco Danmark er en IT-virksomhed, der leverer skræddersyede løsninger inden for digital transformation. De er en del af Asseco Group er en international sammenslutning af IT-virksomheder med base i mere end 50 lande. Asseco Danmark ønsker at få bedre fat i kunderne på det offentlige marked, og jeg har hjulpet med at definere en tilbudsstrategi på det offentlige marked, samt gennemførelse af flere prækvalifikationer og skrivning af tilbud.

KMD leverer en lang række digitale løsninger til den offentlige sektor. De stod i en situation, hvor et vigtigt tilbud skulle skrives færdigt efter en forhandlingsrunde, og samtidigt var de udfordret på tid og ressourcer. Vi hjalp med skærpe deres kompetencer i udarbejdelsen af det skriftlige materiale. Det gav projektet en genstart af ny energi og vi introducerede konkrete skriveråd, som teamet let kunne omsætte til bedre tekster.

Netcompany har de seneste år budt på mange opgaver indenfor det offentlige, og de har også vundet en stor del af udbuddene. Vi har hjulpet Netcompany med review af deres tilbudstekster til nogle af disse udbud. Kombinationen af Netcompany’s store faglige viden om egne systemer, og vores viden om, hvordan kunden læser tilbuddene, har været med til generelt at løfte kvaliteten.

DXC

Vi har hjulpet DXC med at review’e og udarbejde tilbud på ydelsessystemer til det offentlige. Desuden havde DXC brug for en række oplæg om udbudsgiver og disciplinen “at skrive tilbud”, som vi stod for at afholde. På de konkrete opgaver var Tine en del af tilbudsteamet. Hun var med til at løfte niveauet for det skriftlige materiale, samt sikre at tilbuddet blev færdiggjort og afleveret.

Itadel havde akut brug for hjælpe til et tilbud, hvor de skulle levere et forbedret bud indenfor kort tid. Vi hjælp med at reviewe og forbedre teksterne. Desuden var en del af teksterne på engelsk, hvorfor vi først oversatte dem og herefter tilpassede dem til tilbuddets kontekst.

Accenture

Accenture byder på en lang række opgaver indenfor blandt andet sundheds-IT, told-, moms- og skatteområdet. Vi hjalp dem med flere forskellige dele af tilbuddene, herunder prekvalifikation, referencer for medarbejdere, samarbejdsbilag og udarbejdelse af løsningsbeskrivelsen. Vi har både budt ind med review og udarbejdelse af selve materialet. Desuden har vi afholdt inspirationsoplæg for deres medarbejder.

Locus Solutions leverer egenudviklede IT-produkter og -løsninger inden for opgave- og ressourcestyring, flådestyring samt mobile informations- og navigationssystemer.Locus havde brug for hjælp til at skrive et tilbud til Region Syddanmark. Efter Locus havde vundet udbuddet hjalp vi i rollen som projektleder med at levere systemet.

Udklip-300x102

PenSam har en stringent udarbejdet procesmodel, der sikrer kvalificeret kommunikation mellem forretning og IT. Som en del af procesteamet og i rollerne Forretningsarkitekt og Projektleder har Tine Cederstrand hjulpet PenSam i flere projekter. Tines rolle var at støtte forretningen i processen med at stille krav, at modellere forretningsprocesser samt at lede mindre projekter godt i mål. 

Samarbejdspartnere

Jeg samarbejder med forskellige andre selvstændige konsulenter indenfor kommunikation og udbud. Samarbejdet betyder, at jeg i spidsbelastningsperioder kan tilbyde hurtigt og effektivt at øge indsatsen.

Jeg samarbejder særligt med:

Askholm Kommunikation er specialister inden for strategisk og politisk kommunikation. De underviser desuden i medietræning og præsentationsteknik. 

Innovator Q udbyder – blandt meget andet – kurser i kommunikation, hvor der er fokus på, at vi ikke kun skal kommunikere til samme typer som os selv.