Undervisning og inspiration

At skrive er et håndværk – ikke en kunstart

Alle kan lære at skrive bedre tekster, og der findes masser af værktøjer, som kan hjælpe. Simple værktøjer vel at mærke. En god start er:

  • at undgå forkortelser,
  • at skrive i aktiv form,
  • at undgå for mange tillægsord
  • og at sætte flere punktummer.

Et undervisningsforløb i at skrive bedre udbudstekster vil give jeres medarbejdere konkrete værktøjer til at skrive bedre tekster. Det er et kompetenceløft, som er anvendeligt fra dag et.

Inspirationsforedrag – hvad sker der hos tilbudsgiver?

Vi har +5 års erfaring med samarbejde med tilbudsgiverne og har set, hvordan udbudsmateriale modtages og læses. Vi har for en kunde været med til at modtage 15.000 siders udbudsmateriale, som vi skulle skaffe overblik over på kort tid. Det er en udfordring, og resultatet er desværre ikke altid til fordel for udbudsgiver. Det vil vi gerne fortælle mere om.

Ligesom vi lærer tilbudsgiverne at forstå deres kunder, så giver det også stor værdi, når udbudsgiver forstår den virkelighed, som tilbudsgiver lever i.

Kontakt