Undervisning og inspiration

At skrive er et håndværk – ikke en kunstart

Alle kan lære at skrive bedre tekster, og der findes masser af værktøjer, som kan hjælpe. Simple værktøjer vel at mærke. En god start er:

  • at undgå forkortelser,
  • at skrive i aktiv form,
  • at undgå for mange tillægsord
  • og at sætte flere punktummer.

Et undervisningsforløb i at skrive bedre udbudstekster vil give jeres medarbejdere konkrete værktøjer til at skrive bedre tekster. Det er et kompetenceløft, som er anvendeligt fra dag et.

Inspirationsforedrag – hvad sker der hos tilbudsgiver?

Jeg holder oplæg om kunsten at skrive et udbud, der giver værdi på begge sider. Et udbud bør være starten på et partnerskab og ikke kun et spørgsmål om at presse leverandørerne. 

Jeg har 10+ års erfaring med samarbejde med tilbudsgiverne og har set, hvordan udbudsmateriale modtages og læses. Jeg har for en kunde været med til at modtage 15.000 siders udbudsmateriale, som der skulle skaffes overblik over på kort tid. Det er en udfordring, og resultatet er desværre ikke altid til fordel for udbudsgiver. Det vil jeg gerne fortælle mere om.

Ligesom jeg lærer tilbudsgiverne at forstå deres kunder, så giver det også stor værdi, når udbudsgiver forstår den virkelighed, som tilbudsgiver lever i.

Kontakt mig via kontaktformularen, på telefon: 2818 1565 eller på mail: tcm@cederstrandconsulting.dk og lad mig høre om jeres udfordringer. 

Kontakt