Tilbudsrådgivning

TILBUDS-ISBJERGET

Skriv og planlæg dit tilbud så det bliver valgt

Ingen tilbuds- eller udbudsproces er ens – fordi afsendere og modtagere af materialet er forskellige. Derfor tilpasser vi altid tilbudsrådgivningen til jeres situation. Jeres behov afgør, hvordan vi skal samarbejde. Vi kan tage fat i det enkelte tilbud, eller vi kan gå mere grundlæggende til værks og arbejde med hele grundlaget for tilbudsskrivningen

Vi illustrerer arbejdet med et Isbjerg. Vi kan arbejde med toppen af isbjerget, svarende til at vi kun kigger på et konkret tilbud. Eller vi kan arbejde med hele området tilbudsarbejde, illustreret som den del af isbjerget, der ligger under vandet.

Illustration af tilbudsrådgivning som et isbjerg

DET ENKELTE TILBUD:

Nogle tilbud er Must-Wins. Tilbud som må og skal vindes set ud fra virksomhedens strategi og position i markedet.  Derfor kan det give god mening af søge hjælp til et specifikt tilbud.

Ved at hjælpe jer med et konkret tilbud, kan vi sammen løfte kvaliteten af materialet, så I rammer kundens krav og behov i højere grad. Dermed øger vi sandsynlighed for at I vinder den konkrete aftale.

Klik her for at læse mere om hjælp til et konkret tilbud.

GRUNDLAGET FOR TILBUDSARBEJDET:

En tilbudsproces starter reelt lang tid før, kravene i et udbud er formuleret. Hvis vi virkelig skal ændre på mulighederne for at vinde offentlige udbud, så skal vi arbejde mere grundlæggende med tilbudsarbejdet. Det er en proces der både kræver længere tid og større involvering af medarbejdere der skal skrive tilbud.

Når vi arbejder med hele området tilbudsarbejde, så forbedre vi generelt jeres muligheder for at vinde offentlige udbud. Målet med arbejdet er både at hæve jeres kompetencer og bevidsthed i arbejdet.

Klik her for at læse mere om hjælp til grundlaget for jeres tilbudsarbejde.