Det enkelte tilbud

Når I står overfor et tilbud, der bare skal vindes, så er det en rigtig god idé at søge hjælp udefra. Både fordi et ”udefra kig” på jeres materiale vil afsløre udfordringer, I ikke selv kan se, og fordi I på den måde kan få ekstra hjælp i skriveprocessen.

Illustration af styring og planlægning, med to tændstikmænd ved en tavle

STYRING & PLANLÆGNING

God planlægning og styring af arbejdet med et tilbud, er både afgørende for den kvalitet der i sidste ende opnås, og for hvor meget der skal arbejdes lige op til deadline. Det kan ikke altid undgås at der skal arbejdes sent i dagene op til aflevering, men vi skal have fokus på at inddrage de rette ressourcer tidligt nok og at afdække afhængigheder i materialet.

Selve styringen og planlægningen af processen skal være eget af jer som tilbudsgiver. Vi kan byde ind med sparring og rådgivning

Illustration af review med tændstikmand der læser papir

REVIEW

Et eksternt review sikrer, at teksten kan forstås af andre end dem, der har skrevet dem. Vi foretager et professionelt review med fokus på at jeres tekst skal være

  • Let at forstå
  • Let at huske
  • Tillidsvækkende

Vi arbejder jeres tekster grundigt igennem, og giver jer en tilbagemelding, så teksten bliver bedre. Samtidig er der fokus på, at I fremover bliver bedre til at skrive godt. Når kunden læser jeres tilbud, er det vigtigt, at de instinktivt føler, at de kan stole på jer. At I tager ansvar og er en god samarbejdspartner. Det kan vi sammen sikre.

Illustration af skrivehjælp med to tændstikmænd der skriver på et tilbud

SKRIVEHJÆLP

Nogle gange er udfordringen helt enkelt tid og ressourcer. Al viden er til rådighed, men processen med at få det ned på papir udfordrer. Vi hjælper gerne med denne del gennem en co-writing proces, hvor I kommer med alle de faglige input, og vi formulerer og skriver.

Kontakt os for en snak om, hvordan vi kan hjælpe jer med et tilbud.

Kontakt