Udformning af jeres tilbud

Når I står overfor et tilbud, der bare skal vindes, er det en rigtig god idé at søge hjælp udefra. Både fordi et ”udefra kig” på jeres materiale vil afsløre udfordringer, I ikke selv kan se, og fordi I på den måde kan få ekstra hjælp i skriveprocessen.

Illustration af styring og planlægning, med to tændstikmænd ved en tavle

STYRING & PLANLÆGNING

God planlægning og styring af arbejdet med et tilbud, er både afgørende for den kvalitet, der i sidste ende opnås og for hvor meget der skal arbejdes lige op til deadline. Det kan ikke altid undgås, at der skal arbejdes sent i dagene op til aflevering, men vi skal have fokus på at inddrage de rette ressourcer tidligt nok og at afdække afhængigheder i materialet.

Selve styringen og planlægningen af processen skal være drevet af jer som tilbudsgiver. Vi kan byde ind med sparring og rådgivning.

Illustration af skrivehjælp med to tændstikmænd der skriver på et tilbud

SKRIVEHJÆLP

Nogle gange er udfordringen helt enkelt tid og ressourcer. Al viden er til rådighed, men processen med at få det ned på papir udfordrer. Vi hjælper gerne med denne del gennem en co-writing proces, hvor I kommer med alle de faglige input, og vi formulerer og skriver.

Kontakt os for en snak om, hvordan vi kan hjælpe dig med et tilbud. T: +45 2818 1565 – E: tcm@cederstrandconsulting.dk