Grundlaget for tilbudsarbejdet

En tilbudsproces starter reelt lang tid før, kravene i et udbud er formuleret. Når vi virkelig skal ændre på jeres muligheder for at vinde flere offentlige udbud, så skal vi arbejde mere grundlæggende med tilbudsarbejdet. Det er en proces, der både kræver længere tid og større involvering af medarbejdere, der skal skrive tilbud.

Når vi arbejder med hele området tilbudsarbejde, så forbedrer vi generelt jeres muligheder for at vinde offentlige udbud. Målet med arbejdet er både at hæve jeres kompetencer og bevidsthed i arbejdet.

Illustration af strategi med to tændsstiksmænd der tegner på et kortSTRATEGI

Hvor klichefyldt det end lyder, så er vi nødt til at arbejde med en bevidst strategi for jeres tilbudsarbejde. Vi ser på, hvilke udbud der er interessante, og hvornår I er den bedste leverandør.

At skrive et godt og gennemarbejdet tilbud kræver både tid og ressourcer. Det er vigtigt, at der kun bydes på de udbud, hvor der en chance for at vinde. Og det kræver en bevidst strategi.

Resultatet af arbejdet er en langt mere fokuseret indsats, hvor alle der arbejder med tilbud, bliver bevidste om retningen for arbejdet.

Illustration af tilbudsproces med to tændstikmænd der bærer på en stor tavle med procesbeskrivelse påTILBUDSPROCES

Processen for tilbudsskrivning kan opleves som unødig besværligt, hvor den ene hånd ikke ved, hvad den anden gør; hvor ingen ved, hvem der tager beslutninger hvornår og hvor centrale krav bliver besvaret af en tilfældig tilbudskonsulent kl. 5 om morgenen. Men sådan behøver det ikke at være. Ved at arbejde med bevidstheden om processen, kan vi optimere forløbet, så de rigtige ressourcer inddrages tidligt, og så vi træffer bevidste valg om den tilbudte løsning.

Illustration af standardkomponenter med to tændstikmænd der tager nogle blokke fra en reol og sætter på et papirSTANDARDKOMPONENTER

Mange af de dele, der indgår i et tilbud, går igen fra tilbud til tilbud. Det gælder for eksempel tilbudsgivers udviklingsmetode, test og dokumentionsmodel. Derfor kan vi give jer et forspring ved på forhånd at have et bibliotek med standardkomponenter.

Al standardmateriale skal selvfølgelig tilpasses det konkrete tilbud, men ved at have et godt og gennemarbejdet udgangspunkt, er vi et skridt foran.

Illustration af undervisning med to tændstikmænd ved en tavle og tre der kigger påUNDERVISNING

At skrive er et håndværk – ikke en kunstart. Alle kan lære at skrive bedre tekster og der findes masser af værktøjer, som kan hjælpe. Simple værktøjer vel at mærke. En god start er:

  • at undgå forkortelser.
  • at skrive i aktiv form (eksempel: “Vi skriver i aktiv form”).
  • at undgå for mange tillægsord.
  • at sætte flere punktummer.
 

Et undervisningsforløb i at skrive bedre tilbudstekster vil give jeres medarbejdere konkrete værktøjer til at skrive bedre tekster. Det er et kompetenceløft, der er anvendeligt fra dag ét.

Undervisning i at skrive tilbudstekster skal – ligesom teksterne – tilpasses modtager. Det kan være et kortere inspirationsindlæg for et større tilbudsteam eller et undervisningsforløb, hvor vi mødes flere gange og I også får personlig feedback på konkrete tekster.

Illustration af value proporsition med to tændstikmænd der spænder armmuskler og en der kigger på samt en cirkel med teksten why i midtenVALUE PROPOSITION

Hvorfor skal udbudsgiver vælge jer som leverandør? Og hvad er det specielt, I kan byde ind med? Disse spørgsmål skal der være et helt klart svar på.

For hvert enkelt tilbud skal I opstille en vinderstrategi. Hvorfor skal netop denne kunde vælge netop jer og jeres produkt? En bevidst Value Proposition danner grundlag for vinderstrategien for det enkelte tilbud, og er derfor med til at I rammer hovedet på sømmet hver gang!

Kontakt os for en snak om, hvordan vi kan hjælpe med at gøre din tilbudsproces bedre. T: +45 2818 1565 – E: tcm@cederstrandconsulting.dk