Foredrag

Vi skaber forståelse fremfor forvirring

Professionelle udbud og tilbud kræver professionelle tekster. Kun når du kan beskrive behovet, du ønsker at få dækket eller produktet, du ønsker at sælge, kan du forvente succes.

Vores foredrag fokuserer på adfærden og de kompetencer, der kommer i spil, når der arbejdes med udbud og tilbud. Når en virksomhed kommunikerer, er det vigtigt at forstå deres modtagere. Derfor rummer oplægget eksempler fra både udbuds- og tilbudsgiver.

På begge sider af bordet kan arbejdet give dybe panderynker, så hvis parterne i højere grad benytter mulighederne for at lære hinanden at kende, vil det færdige resultatet blive mærkbart bedre.

Skriv så det kan høres - udbud såvel som tilbud skal skrives, så vi kan forstå og huske det.

Fokus på motivation og kompetencer

Motivation og kompetencer hos dem, der arbejder med udbud og tilbud, er sjældent centrum for arbejdet. Det vil vi gerne ændre på.

At skrive er en reel kompetence, som skal læres og trænes. Der findes en række værktøjer til at forbedre jeres tekster, så de bliver lettere at læse, forstå og huske.

Efter foredraget vil I foruden ovenstående kunne prale af at have fået ny ekspertviden inden for:

  • at finde vej til den virkelig mission – den som gør Danmark bedre.
  • at lære spillepladen for udbud at kende.
  • at se rammerne for arbejdet med udbud og tilbud fra nye vinkler.
  • at forstå vigtigheden af skrivekompetencen.
  • at kende de sejeste tricks i skrivejunglen.
 

Kontakt os - hvis vi skal komme forbi jer

Cederstrand Consulting har 15+ års erfaring med udbud og tilbud, og vi har set det fra begge sider. Tilbudsgiverne har ofte gavn af at forstå, hvordan et udbud bliver til, og hos udbudsgiver, giver det stor værdi at forstå den virkelighed, som tilbudsgiver lever i.

Kontakt Cederstrand Consulting på enten telefon: 2818 1565 eller mail: tcm@cederstrandconsulting.dk og fortæl os om jeres behov for inspiration.