Review af jeres tilbud

Vær sikker på at blive forstået

Et eksternt review sikrer, at teksten kan forstås af andre end dem, der har skrevet dem. Jeg foretager et professionelt review med fokus på at jeres tekst skal være 

  • let forståelig
  • let at huske
  • tillidsvækkende

Jeg arbejder jeres tekster grundigt igennem, og giver jer en tilbagemelding, så teksten bliver bedre. Samtidig er der fokus på, at I fremover bliver bedre til at skrive godt.

Når kunden læser jeres tilbud, er det vigtigt, at de instinktivt føler de kan stole på jer. At I tager ansvar og er en god samarbejdspartner. Det kan vi sammen sikre.  

Forstå modtagers behov

At forstå modtagerens behov og udfordringer er centralt for at skrive et godt tilbud. Hvis I formår at vise kunden, at I kan se forstå deres udfordringer, vil de automatisk føle sig mere trygge ved jer som leverandør.

En måde at vise kunden, at vi forstår deres udfordringer, er ved at bruge de rigtige ord. I et review vil jeg altid have fokus på om ordene i udbud og tilbud passer sammen, samtidig med at vi får svaret på alle krav på en stringent måde.

De mest kompetente folk til leverancen

Når et tilbud er vigtigt, så vil de fleste vælge at sætte de bedste folk til at skrive det. Og hvem ved mere om leverancen end de dygtigste specialister på området? Det giver et stort fokus på indholdet – altså hvad kan vi levere.

Udfordringen er, at vi også må kigge på formen – hvordan vi præsenterer det, så kunden kan forstå det?

Et eksternt review vil vise om teksten er forståelig og tillidsvækkende. Kontakt mig for en snak om jeres tekster.