Review af jeres materiale

Vær sikker på at blive forstået

Et eksternt review sikrer, at udbudsmaterialet kan forstås af andre end dem, der har skrevet det. Vi foretager et professionelt review med fokus på, at jeres tekst kan forstås.

Vi arbejder jeres materiale grundigt igennem og giver jer en tilbagemelding, så teksten bliver bedre og I fremover bliver bedre til at skrive godt. Når tilbudsgiverne læser jeres materiale, er det vigtigt, at de forstår jeres behov. Det kan vi sammen sikre.